GITA ::: Gerakan Indonesia KIta

Siklus Program GITA

Kunci GITA dalam melaksanakan program adalah komunikasi dua arah dan umpan balik.

Tak ada rencana final sebelum berhubungan langsung dengan komunitas warga sebagai subyek program. Rencana dirumuskan bersama subyek program atau mitra.

Dalam proses ini terjadi pertukaran pengetahuan, menumbuhkan motivasi dan menemukan faktor-faktor yang memungkinan pelaksanaan program. Tiga prosedur utama ini dimaksudkan agar kerja betul-betul dimiliki oleh subyek program, dan ditindaklanjuti oleh inisiator-inisiator komunitas warga.

Copyrights ©2018 GERAKAN INDONESIA KITA; GITA. All Rights Reserved. |